e-mail
Występowanie os na świecie

Na całym świecie stwierdzono występowanie około 15 000 gatunków os (Hurd 1955) z czego prawdopodobnie mniej niż 1000 z nich należy ściśle do rodziny osowatych (Vespidae). Poniżej przedstawiono zasięg ich występowania na świecie według Van der Vechta (1967):Kolorami oznaczono rozmieszczenie:
zielony - Vespinae; czerwony - Polistinae; niebieski - Stenogastrinae.


Stenogastrinae, w skład których wchodzi około 50 gatunków występują od Indii do Nowej Gwinei. Osy społeczne (Vespinae) skupiają się przeważnie w południowo-wschodniej Azji, gdzie znanych jest również około 50 gatunków. Występowanie 12 gatunków stwierdzono w Europie, a 16 w Ameryce Północnej. Najbardziej zróżnicowaną pod względem liczebności podrodzinę stanowią Polistinae. W samym tylko rodzaju Polistes, występującym prawie na całym świecie wyróżnionoprawie 200 gatunków i 100 podgatunków. Spośród owadów społecznych pod względem zasięgu występowania i stopnia specjalizacji może z nim rywalizować jedynie kilka największych rodzajów mrówek: Camponotus i Pheidole.

Pozostała część Polistinae należy do plemienia Polybiini mającego swe centrum występowania w Ameryce Południowej. Plemię to zawiera co najmniej 300 gatunków, zaliczanych do około 20 rodzajów.

Taksonomia os społecznych na poziomie gatunku nie jest zbyt dokładnie opracowana. I chociaż ciągle pozostają w niej duże i kłopotliwe luki, to napisano jednak wiele obszernych prac na ten temat: Vespidae środkowej Afryki opisał Bequaeret (1918), terenów Europy - Blűthgen (1961) oraz Kemper i Dőhring (1967) Vespinae południowo- wschodniej Azji i Nowej Gwinei opracował Van der Vecht (1967), Polybiini Ameryki Południowej opisał Ducke (1910).

© 2005 - Free Templates By Zymic.com - Content by Vespidarium