e-mail
Systematyka osowatych

Termin "osa" sprecyzował Wilson (1979). Do tej kategorii zaliczył wszystkie gatunki w obrębie nadgromady Sphecoidea oraz Vespoidea - o najbardziej zróżnicowanej wśród os etologii. W tej grupie można odnaleźć wszystkie opisane przez Michenera (1969) stopnie zachowania społecznego:

  1. Samotne - nie wykazujące żadnej z poniżej wymienianych cech,
  2. Podspołeczne (subsocial) - osobniki dojrzałe przez pewien czas opiekują się swymi, nimfami lub larwami,
  3. Gromadne (communal) - członkowie jednego pokolenia używają tego samego gniazda, nie wykazując współdziałania w opiece nad potomstwem,
  4. Niemal społeczne (quasisocial) - członkowie jednego pokolenia używają tego samego gniazda, jednocześnie współdziałając w opiece nad potomstwem,
  5. Półspołeczne (semisocial) - podobne do niemal społecznego, ale jednocześnie występuje reprodukcyjny podział pracy polegający na tym, że kasta robotnic opiekuje się młodymi z kasty płciowej,
  6. Właściwie społeczne (eusocial) - podobne do półspołęcznego, ale we współistnieniu pokoleń potomstwo pomaga rodzicom.Prezentowana poniżej systematyka Vespoidea powstała w oparciu o "Społeczeństwa Owadów" Edwarda Wilsona, uzupełniona najnowszymi danymi zebranymi w Sieci. Mimo to zdaję sobię sprawę, że jest ona niekompletna. Może także zawierać pewne nieścisłości. Jeśli dopatrzyłeś się w niej rażących błędów proszę o kontakt.

Numerki przy podrodzinach oznaczają stopień zachowań społecznych, zgodnie z powyższa listą. Wymienione gatunki to osy występujące w Polsce (wg Klucza do oznaczania owadów Polski PTE, 1967)


Typ: Arthropoda (stawonogi)

Gromada: Insecta (owady)

Rząd: Hymenoptera (błonkówki)

Nadrodzina: Vespoidea (osy)


Rodzina: Masaridae

Podrodzina: Euparagiinae (1)

Rodzaje: Euparagia

Podrodzina: Gayellinae (1)

Rodzaje: Gayella, Paramasaris

Podrodzina: Masarinae (1)

Rodzaje: Celonites, Ceramiopsis, Ceramium, Jugurtia,

Masaris, Metaparagia, Microtrimeria, Paragia,

Pseduomasaris, Quartinia, Quartiniella,

Quartinioides, Riekia, Rolandia, TrimeriaRodzina: Eumenidae

Podrodzina: Raphiglossinae (1)

Rodzaje: Psiloglossa, Raphiglossa

Podrodzina: Discoeliinae (1)

Rodzaje: Ctenochillus, Discoelius, Elimus, Labus, Zethus

Podrodzina: Eumeninae (1 i 2)

Rodzaje: Ancistrocerus

A. antilope, A. dusmetiolus, A. gazella, A. ichneumonideus,

A. nigricornis, A. oviventris, A. parietinus, A. parietum,

A. quadratus, A. renimaculata, A. scotius, A. trifasciatus

Discoelius

D. zonalis, D. priesneri

Eumenes

E. coarctatus, E. dubius sareptanus, E. papillarius,

E. pedunculatus, E. pomiformis, E. subpomiformis

Euodynerus

E. dantici, E. disconatatus, E. notatus, E. quadrifasciatus

Microdynerus

M. exilis, M. parvulus, M. timidus

Odynerus

O. angustatus, O. bifasciatus, O. crassicornis, O. connexus,

O. debilitatus, O. elegans, O. murarius, O. mutinensis

Oplomerus

O. laevipes, O. melanocephalus, O. reniformis, O. simillimus,

O. spinipes

Pterocheilus

P. phaleratus

Stenodynerus

S. caroli, S. chevrieranus, S. orenburgensis, S. teutonicus,

S. xanthomelas

 

Alastor, Allodynerus, Cephalodynerus, Dolichodynerus,

Hypalastoroides, Leptochiloides, Leptochilus, Maricopodynerus,

Monobia, Montuzemia, Pachodynerus, Pachymenes,

Pseduepipona, Pseudodynerus, Rhynchium, SymmorphusRodzina: Vespidae

Podrodzina: Stenogastrinae (2 i 3)

Rodzaje: Eustenogaster, Liostenogaster, Parischnogaster,

Stenogaster

Podrodzina: Polistinae (5 i 6)

Rodzaje: Polistes

P. biglumis bimaculatus, P. gallicus, P. nimpha

 

Apioca, Belonogaster, Brachygastra, Charterginus, Chartergus,

Clypearia, Epipona, Leipomeles, Metapolybia, Mischocyttarus,

Parachartergus, Parapolybia, Polybia, Polybioides,

Protonectarina, Protopolybia, Pseudochartergus, Pseudoplybia,

Ropalidia, Stelopolybia, Sulcopolistes, Synoeca, Synecoides
Podrodzina: Vespinae (6)

Rodzaje: Vespa

V. crabro

Dolichovespula

D. media, D. sylvestris, D. omissa, D. adulteriana,

D. norwegica, D. saxonica

Vespula

V. austriaca, V. germanica, V. rufa, V. vulgaris

Provespa


© 2005 - Free Templates By Zymic.com - Content by Vespidarium