e-mail
Jadowitość osowatych

Powszechne są różne przesadzone często informacje dotyczące użądleń przez szerszenie: "siedem użądleń zabija konia, trzy dorosłego, a dwa dziecko". Przeprowadzono liczne badania w celu weryfikacji tych informacji. Określono dokładny skład chemiczny jadu szerszenia. Oznaczono także, dla porównania, wartość LD50 (ang. lethal dose) dla jadu pszczoły i szerszenia. Jest to standardowe w toksykologii oznaczenie dawki, która powoduje śmierć 50% osobników w badanej grupie. Ustalono, że do zabicia myszy potrzeba od 10 do 90mg jadu szerszenia na kilogram masy ciała ofiary (średnio 50) i tylko 6mg/kg jadu pszczoły (wykres poniżej).Z wykresu wynika, że jad szerszenia jest od 1,7 do 15 razy słabszy od jadu pszczoły. Dodatkowo pojedyncze użądlenie pszczoły to 0,1 mg toksyn. Ponieważ wytwarzanie jadu to proces bardzo energochłonny,
a liczba osobników w kolonii to zaledwie kilkadziesiąt sztuk, szerszenie nie mogą sobie pozwolić na marnotrawstwo w produkcji jadu.

Przy przeciętnym użądleniu szerszeń wstrzykuje zaledwie 0,01 mg jadu. Duże znaczenie w zagrożeniu atakami tych os ma miejsce użądlenia, im bliżej głowy i głównych naczyń krwionośnych tym jest niebezpieczniej. Dla osób uczulonych na ich jad, każde użądlenie może być groźne wówczas należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Skład chemiczny jadu osowatych, tylko nieznacznie różni się między gatunkami. Jego działanie niewiele odbiega od jadu pszczoły. Poniżej przedstawiono skład chemiczny i działanie na organizm człowieka jadu pszczoły i kilku przedstawicieli osowatych.

  • Jad:  melityna, histamina, fosfolipaza A, hialuronidaza
  • Działanie:  Melityna, ma właściwości hemolityczne. Może działać pobudzająco i porażająco na akcję serca. Histamina wywołuje ból, a także obniża ciśnienie krwi. Fosfolipaza A i hialuronidaza działają jak antygeny. Pięć użądleń pszczoły to dawka toksyczna, 40 może wywołać ciężkie objawy chorobowe. Ponad 500 to dawka śmiertelna. Jednak w przypadku osób uczulonych, wskutek reakcji alergicznej zagrożenie śmiertelne stanowi już jedno użądlenie.
  • Objawy:  Miejscowe podrażnienie, swędzenie, obrzęk, zaczerwienienie, opuchlizna, ból. Przy większej liczbie użądleń objawy ogólne: nudności, wymioty, wzrost temperatury, dreszcze, bóle głowy, obniżenie wydalania moczu, duszności, przyspieszenie tempa i obniżenie ciśnienia krwi, swędzące bąble, astma uczuleniowa.


www.gpscellphonetrackingtips.com


  • Jad:  histamina, serotonina, kinina, fosfolipaza A, hialuronidaza
  • Działanie i objawy:  Jak u pszczoły miodnej.
  • Jad:  histamina, serotonina, acetylocholina, kinina, fosfolipaza A, fosfolipaza B
  • Działanie:  Użądlenia większej liczby szerszeni mogą spowodować śmierć dzieci wskutek porażenia serca i ośrodka oddechowego.Pozostałe objawy podobnie jak u pszczoły miodnej.
  • Objawy:  Jak u pszczoły miodnej.

© 2005 - Free Templates By Zymic.com - Content by Vespidarium