e-mail
Budowa ciała osy

Ciało osy nie odbiega znacząco budową od innych owadów. Można u nich wyróżnić głowę, tułów i odwłok. Na głowie umiejscowiona jest para oczu złożonych (ocelli), kilka oczek prostych oraz aparat gębowy typu gryzącego.


źródło: Wikipedia


Osy, podobnie jak pszczoły i mrówki należą do rzędu błonkówek(Hymenoptera). Posiadają dwie pary błoniastych skrzydeł spiętych ze sobą rzędem haczyków. Tworzy to z nich jednolitą powierzchnię lotną.


www.landcareresearch.co.nz


W czasie spoczynku, skrzydła te układają się wzdłuż ciała. Osy społeczne (Vespidae) będące jedną z rodzin osowatych, charakteryzują się dodatkowo krótkimi, nie krzyżującymi się żuwaczkami i wyraźnymi oczami złożonymi o nerkowatym kształcie.
Niewielkie różnice morfologiczne zaznaczają się u różnych płci tego samego gatunku i w obrębie różnych kast. Generalnie samice są nieco większe. U szerszeni samica mierzy od 25 do 35 mm długości, a samce i robotnice do 20 mm. Czułki samców zbudowane są z 13 segmentów, podczas gdy u samic z 12. Odwłok samca złożony jest z 7 widocznych segmentów, a samicy z 6. Odwłok samicy jest dodatkowo wyposażony w pokładełko, a samiec ma tylko rylcowate wyrostki służące mu do przytrzymywania samicy podczas kopulacji. Samce są nawet pozbawione żądła, gdyż żyją bardzo krótko i nie polują, a żywią się wyłącznie niektarem.

© 2005 - Free Templates By Zymic.com - Content by Vespidarium